Ve spolupráci se společností CLB s.r.o. provozujeme "INFORMAČNĚ EDUKAČNÍ WEB" pro laickou veřejnost, který je zaměřen na komplexní problematiku bolesti.

 

ODBORNÍ GARANTI PROJEKTU

Prim. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů FN v Motole, Praha

MUDr. Jan Lejčko

Centrum pro léčbu bolesti ARK, FN Plzeň

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Centrum léčby bolesti Medicinecare s.r.o., primář

   

"INFORMAČNĚ EDUKAČNÍ WEB" pro laickou veřejnost je zaměřen na problémy revmatických onemocnění. Našim cílem je přiblížit problematiku revmatologie široké veřejnosti.

 

ODBORNÝ GARANT PROJEKTU

MUDr. Vladimír Kutal

revmatolog

 

Projekt MOJE RUKA je "INFORMAČNĚ EDUKAČNÍ WEB" pro laickou veřejnost, zaměřen na komplexní informace o horní končetině. Budeme zde řešit současné choroby a postižení ruky (horní končetiny včetně rad, jak postupovat při prevenci či léčbě samotné. 

Již v této rozpracované podobě zde najdete spoustu užitečných informací a rad.