VE SPOLUPRÁCI S MUDr. VLADIMÍREM KUTALEM TVOŘÍME "INFORMAČNĚ EDUKAČNÍ  WEB - MOJE REVMA", KTERÝ JE ZAMĚŘEN NA PROBLÉMY REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ.

 

 

NĚKOLIK SLOV ÚVODEM

Revmatologie je nadstavbovým oborem vnitřního lékařství a zabývá se diagnostikou a léčbou nemocí pohybového aparátu. Revmatické nemoci ale nepostihují jen kloubní struktury, ale i řadu vnitřních orgánů jako jsou např. kardiovaskulární systém, ledviny, plíce a oči a další, kde svou roli může hrát roli i nežádoucí účinky léčiv. Proto je pro revmatologii nutná spolupráce i s odborníky z jiných lékařských oborů, jako je vnitřní lékařství, imunologie, rehabilitace, ortopedi a v neposlední řadě i praktičtí lékaři.


V posledních letech došlo v revmatologii ke značnému rozmachu jak na poli diagnostiky, tak hlavně léčby v podobě biologických léků, které umožnily úspěšně léčit pacienty dosud s nezvladatelných průběhem. Bohužel ale ani zde biologické léky nedovedou pomoci všem pacientů pro malou účinnost nebo nežádoucí projevy léčby. Základem úspěšné léčby revmatických chorob zůstává stále časná diagnosa a tím i možnost včasné zahájení léčby, které určují další průběh choroby.

MUDr. Vladimír Kutal